Lekarze, którzy słuchają

Najważniejszą zasadą w Reumatika Centrum Reumatologii jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Lekarze szczegółowo wypytują chorych o występujące objawy i odchylenia w stanie zdrowia. Prawidłowo zebrany wywiad, badanie fizykalne oraz diagnostyka laboratoryjna i obrazowa są niezbędne do postawienia diagnozy i wyboru najskuteczniejszego rodzaju terapii.