Kapilaroskopia

Od 17 listopada w Reumatice będzie można przeprowadzić kapilaroskopię. Kapilaroskopia to nieinwazyjna metoda diagnozowania problemów z mikrokrążeniem w obrębie skóry i błon śluzowych. Wielokrotne powiększenie uzyskane poprzez wykorzystanie mikroskopu świetlnego umożliwia wczesne zdiagnozowanie zmian w naczyniach. 

Kapilaroskopia jest wykorzystywana do diagnozowania i monitorowania postępów chorób reumatycznych, umożliwia także diagnozę choroby Raynauda, różnych chorób układu krążenia i naczyń obwodowych. Kapilaroskopia jest wykorzystywana także w diagnostyce cukrzycy i jej powikłań.