Reumatologia

Doświadczeni reumatolodzy

Od wielu lat doświadczony zespół reumatologów pomaga pacjentom korzystając z dorobku naukowego i najnowszych terapii.

Nowoczesne leczenie biologiczne

To terapie oparte o leki biologiczne będące białkami wytwarzanymi metodami inżynierii genetycznej.

Specjalistyczna diagnostyka laboratoryjna

Podstawową wiedzę na temat stanu zdrowia i uwarunkowań pacjenta dostarczają wciąż badania laboratoryjne.

Wszechstronna diagnostyka obrazowa

Korzystamy z nowych i unikatowych aparatów RTG i MR Kliniki CRK zlokalizowanej w naszym budynku.

Jakie choroby leczymy?

W Centrum Reumatologii Reumatika konsultowani są pacjenci, u których występują dolegliwości ze strony układu kostno-stawowo-mięśniowego. Chorzy kierowani są także przez specjalistów z innych dziedzin, np. ortopedów, pulmonologów, okulistów, kardiologów czy neurologów z podejrzeniem choroby reumatycznej.

Trafne rozpoznanie i szybkie rozpoczęcie leczenia

Niezwykle istotne jest trafnie postawione rozpoznanie oraz odpowiednio szybkie podjęcie właściwego leczenia, ponieważ zbyt późna diagnoza może doprowadzić do trwałej niepełnosprawności.

Nasi specjaliści

W poradni pracują wyłącznie specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Lekarze pracujący w naszej poradni mają duży dorobek naukowy, prowadzą wykłady dla lekarzy rodzinnych i reumatologów. Efektem wieloletniego doświadczenia, zdobywanego
podczas codziennej pracy klinicznej z ciężko chorymi pacjentami, są dziesiątki prac naukowych publikowanych w wiodących pismach medycznych krajowych i zagranicznych. Specjaliści regularnie uczestniczą w konferencjach. Oprócz specjalistów z dziedziny reumatologii w naszym zespole jest również: ortopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, kardiolog, hematolog, laryngolog, dermatolog i pulmonolog.

Leczenie BIOLOGICZNE

W przypadku nieskuteczności terapii lekami klasycznymi mamy możliwość zaproponowania pacjentom rozpoczęcie leczenia lekami biologicznymi.

W Centrum Reumatologii prowadzimy również badania kliniczne leków w wielu chorobach reumatycznych m.in. w RZS, ZZSK, ŁZS, TRU oraz w twardzinie układowej. Dzięki nieodpłatnym programom klinicznym pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych na świecie terapii.