Nowa publikacja dr Zubrzyckiej w renomowanym piśmie BMJ

Lekarze Reumatika – Centrum Reumatologii mają nie tylko ogromne doświadczenie w leczeniu pacjentów, ale też duże osiągnięcia w badaniach naukowych.

Jednym z efektów jest kolejna publikacja dr Anny Zubrzyckiej-Sienkiewicz w BMJ Journals (dawniej British Medical Journal – brytyjskie naukowe czasopismo medyczne działające od 1840) pt. „Comparison of the efficacy and safety of a proposed biosimilar MSB11456 with tocilizumab reference product in subjects with moderate-to-severe rheumatoid arthritis: results of a randomised double-blind study” (Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa proponowanego biopodobnego leku MSB11456 z produktem referencyjnym tocilizumabu u osób z umiarkowanym do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów: wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą).
Zachęcamy do lektury.