RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ARS Rheumatica Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

  • listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,
  • mailowo na adres: iod@reumatika.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
których dane osobowe przetwarza ARS Rheumatica Sp. z o.o. jako administrator