acr-waszyngton
2016-11-20

Konferencja ACR w Waszyngtonie za nami

W listopadzie br. w Waszyngtonie odbył się coroczny kongres ACR poświęcony rozwojowi reumatologii na świecie. Reprezentantem Reumatiki - Centrum Reumatologii na konferencji był dr n.med. Janusz Jaworski.

American College of Rheumatology to organizacja medyczna lekarzy i naukowców zajmujących się reumatologią i chorobami reumatycznymi. Wydawane przez nią czasopisma "Arthritis & Rheumatism" oraz "Arthritis Care & Research" prezentują wyniki prowadzonych programów badawczych prowadzonych na całym świecie. Nie mniej ważne są cykliczne spotkania naukowe i programy edukacyjne, których celem jest doskonalenie zawodowe lekarzy. Coroczne konferencje ACR gwarantują przekazanie wiedzy o najnowszych osiągnięciach nauki, które pozwolą na wprowadzenie coraz skuteczniejszych metod leczenia chorób reumatologicznych.