dr n. med. Ewa Kamińska - Tchórzewska

Wykształcenie:

2002 Tytuł doktora nauk medycznych, Instytut Reumatologii w Warszawie Temat pracy: "Wpływ agresywnego leczenia na postęp zmian radiologicznych, poziom wybranych cytokin i jakość życia pacjentów we wczesnym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów".

1995 Specjalista Reumatolog

1991 Lekarz chorób wewnętrznych

1976-1982 Akademia Medyczna w Warszawie. Wydział Lekarski

 

Doświadczenie zawodowe:

V 2009-XII 2014 adiunkt, starszy asystent w Klinice Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

2009-2015 konsultant w dziedzinie reumatologii w Linea Corporis

2007-V 2009 adiunkt, zastępca kierownika kliniki ds. klinicznych w Klinice Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie.

2006-2008 prowadząca zajęcia praktyczne z zakresu reumatologii ze studentami English Division Akademii Medycznej, a w latach 2009-2010 ze studentami II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.

1986-2007 młodszy asystent, asystent, adiunkt w Klinice Chorób Reumatycznych Instytutu Reumatologii w Warszawie.

1982-1985 młodszy asystent w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.

 

Osiągnięcia:

  • W latach 1988 -2010 autorka i współautorka kilkunastu publikacji i doniesień na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych z dziedziny reumatologii.
  • Udział w kilkudziesięciu międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów.
  • Udział w licznych konferencjach, zjazdach, kongresach, sympozjach i kursach doskonalących z zakresu reumatologii.
  • Od latach 1995 -1997 członek Rady Naukowej Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.