dr n.med. Patrycja Ozdowska

Wykształcenie:

Tytuł doktora nauk medycznych, Instytut Kardiologii w Warszawie.
2015 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii.
2005 Akademia Medyczna w Warszawie. Wydział lekarski.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2015r. Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii.
Instytut Kardiologii w Warszawie.
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Meduczny.