dr n. med. Anna Zubrzycka - Sienkiewicz

Wykształcenie:

2001 Specjalista Reumatolog

1994 Tytuł Doktora nauk medycznych w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Tytuł pracy: Zmiany w górnym odcinku przewodu  pokarmowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ ) ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia Helicobacter pylori

1985 Specjalista Chorób Wewnętrznych

1981 Lekarz chorób wewnętrznych

1977 Dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Warszawie. Wydział lekarski

 

Doświadczenie zawodowe:

1994-XI.2011 adiunkt w Klinice Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

1988-1994 asystent w Klinice Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

Od 1983 pełniący obowiązki a od 1985 zastępca ordynatora IV Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Wolskim

1978-1983 asystent w IV Oddziale Wewnętrznego w Szpitalu Wolskim w W-wie

1977-1978 staż podyplomowy odbyty w ZOZ Śródmiejskim

1993 Dodatkowe umiejętności - endoskopia przewodu pokarmowego

 

Prace naukowe:

1989 stypendium EULAR–3 miesięczny staż w Royal Institute for Rheumatic Disesase in Bath (Wlk. Brytania)

1990 stypendium ILAR-2 miesięczny staż w Royal Institute for Rheumatic Disesase in Bath

 

Nagrody:

1989 EULAR (European League Against Rheumatism)

1990 ILAR (International League Against Rheumatism)

1996 Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

 

Ponadto:

1996-VI.2011 Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

2006-2009 Redaktor naczelny polskiego wydania Current in Rheumatology

2006-obecnie Redaktor działu reumatologicznego w Medical Tribune, członek Rady Naukowej

Członek Polskiego Towarzystwa Gastrologicznego