dr Rafał Ptaszyński

  1. Rafał Ptaszyński "Fibromialgia” "Lek w Polsce” Vol 12, NR 12’02 (144)
  2. Zubrzycka–Sienkiewicz, R. Ptaszyński: Postępowanie w bólu reumatycznym (eng Pain managenent in rheumatic diseases). Med. Po Dypl 2005;14 (9):16-36
  3. Zubrzycka–Sienkiewicz, R. Ptaszyński. Opioidy w leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne. (eng .”Opiates in the management of pain in rheumatic diseases”) . Terapia 2006 175 (2) 39-45
  4. S. Visvanathan, M. Ramanujam, C. Schoelch, P. Baum, R. Vinisko, R. Thiedmann, U. Müller-Ladner, S. Daniluk, R. Ptaszynski, S. Padula, J.S Fine, J. Steffgen. Treatment with BI 655064 (antagonistic anti-CD40 antibody) modulates clinical and biomarker parameters associated with rheumatoid arthritis (RA). American College of Rheumatology, 2016