Densytometria w Reumatice

Uprzejmie informujemy, że w nowej lokalizacji przy al. Wilanowskiej 333 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 można wykonać badanie densytometryczne.

Densytometria jest to bezbolesne i bezinwazyjne badanie rentgenowskie wykorzystywane do diagnostyki osteoporozy. Badanie służy do oceny stanu naszych kości poprzez ocenię gęstości mineralnej kości. Najczęściej badanymi kośćmi są kość udowa oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Badanie densytometrii dedykowane jest w szczególności kobietom po menopauzie oraz mężczyzną po 60 r.ż., jak również osobom, u których występowały wcześniej złamania osteoporyczne. Badanie densytometrii niezbędne jest do rozpoczęcia terapii przeciwosteoporycznej, jak również zalecane w czasie trwania terapii w celu oceny skuteczności leczenia.

Reumatika – nowa lokalizacja

Drodzy pacjenci, od pierwszego kwietnia zmieniła się lokalizacja Centrum Medycznego Reumatika. Zapraszamy na al. Wilanowską 333 (metro Wilanowska).

Ból pleców w badaniu klinicznym

Bóle pleców, a szczególnie okolicy krzyżowo-lędźwiowej to najczęstsza dolegliwość ludzi dorosłych. Doświadcza ich, jak wskazują badania epidemiologiczne nawet 90% populacji. Wywołane są przede wszystkim przez przyczyny mechaniczne. Do ich występowania przyczyniają się wady postawy, dźwiganie ciężkich przedmiotów, nadwaga, siedzący tryb życia, stres, przebyte urazy. Odczuwany ból jest następstwem napięcia mięśni okołokręgosłupowych.

W naszym ośrodku prowadzone jest krótkoterminowe badanie kliniczne dotyczące ostrego bólu pleców. W badaniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których zdiagnozowano zapalne choroby kręgosłupa lub dyskopatię. Zapraszamy do udziału w badaniu szczególnie osoby prowadzące siedzący tryb życia i skarżące się na bóle pleców. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 1881112 lub mailowy: badaniakliniczne@reumatika.pl. W tytule e-maila proszę napisać „bóle pleców” i podać nr telefonu. Lekarz skontaktuje się z Państwem w ciągu kilku dni.

Dermatolog – nowy specjalista w Reumatice

Od 17 marca Reumatika rozpoczyna współprace z nowym specjalistą – dermatologiem dr Manjari Goyal-Stec. Lekarz specjalizuje się w leczeniu łuszczycy skóry lekami biologicznymi, między innymi Adalimumab (Humira, Hyrimoz), Etanercept (Enbrel). Doktor będzie przyjmowała w czwartki. Zapraszamy do rezerwacji wizyt pod nr telefonu 22 100 39 22.

Hematolog – nowy specjalista w Reumatice

Od 02 marca Reumatika rozpoczyna współprace z nowym specjalistą – hematologiem dr n. med. Tomaszem Szpilą. Lekarz będzie przyjmował w środy w godzinach popołudniowych. Zapraszamy do rezerwacji wizyt pod nr telefonu 22 100 39 22 lub za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.

Kardiolog – nowy specjalista w Reumatice

Od 28 lutego Reumatika rozpoczyna współpracę z kardiologami dr n. med. Patrycją Ozdowską i dr Blanką Milanowską. W placówce będzie można wykonać echo serca, ekg, holter ekg i ciśnieniowy. Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu 22 100 39 22.

Konsultacje dietetyczne

Od października zapraszamy na konsultacje dietetyczne u doświadczonego dietetyka mgr inż. Katarzyny Jankowiak, absolwentki SGGW i AWF. Zapisy na konsultacje odwywają się pod numerem telefonu 22 100 39 22 i poprzez portal Znany Lekarz.

Reumatolog dziecięcy

Od maja są możliwe konsultacje dzieci ze schorzeniami reumatycznymi u reumatologa dziecięcego dr n. med. Małgorzaty Kwiatkowskiej. Zapraszamy do umawiania wizyt pod nr telefonu 22 100 39 22.

Szczepienie przeciw Covid-19 a choroby reumatologiczne

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi:

W związku z rejestracją i warunkowym dopuszczeniem do obrotu w Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, szczepionek przeciwko COVID-19 i rozpoczęciem w Polsce programu szczepień, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, w oparciu o aktualną dostępną wiedzę medyczną, przedstawiają stanowisko dot. szczepień dla pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym leczonych immunosupresyjnie. Wraz z dostępnością nowych danych stanowisko może być modyfikowane w przyszłości.

Aktualnie w ramach Narodowego Programu Szczepień w Polsce dostępna są szczepionki firm Pfizer/BionTech (BNT162b2) oraz Moderna (mRNA-1273). Obie szczepionki zostały przebadane w randomizowanych badaniach klinicznych i wykazują podobny, wysoki stopień skuteczności przeciwko zachorowaniu na COVID-19 (95% i 94,1%, odpowiednio). Obie szczepionki należą do nowej grupy szczepionek mRNA.Są one szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie mogą wywołać choroby wirusowej oraz nie prowadzą do zmian informacji genetycznej, czyli DNA, osoby zaszczepionej.

Szczepionki mRNA mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów, a także u pacjentów otrzymujących leki wpływające na układ odpornościowy. Dotychczas nie wykazano niekorzystnego wpływu szczepionek mRNA na przebieg autoimmunologicznych i zapalnych chorób reumatycznych oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną brak jest teoretycznych podstaw do takich obaw. W przypadku innych martwych szczepionek udowodniono, że są one skuteczne u pacjentów z obniżoną odpornością, w tym stosujących leki biologiczne. Potencjalnie mniejsza skuteczność szczepienia u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych będzie dla pacjenta lepsza niż uniknięcie szczepienia.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że Narodowy Program Szczepień powinien dopuszczać możliwość ustalania terminu szczepienia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi leczonych immunosupresyjnie nie tylko z uwzględnieniem wieku chorych, ale także ich stanu zdrowia i najoptymalniejszego czasu szczepienia pozwalającego uzyskać najlepszy efekt kliniczny.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają także uwagę, że szczepienie przeciwko COVID-19 personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów mających bezpośredni kontakt z pacjentami stanowi istotne działanie ograniczające transmisję infekcji wśród chorych.

W oparciu o aktualną wiedzę medyczną Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przedstawiają wstępne zalecenia dot. szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi, w tym stosujących leki wpływające na aktywność układu odpornościowego oraz personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi:

1. pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów oraz przedstawiciele personelu medycznego opiekującego się ww. chorymi powinni zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19, jeśli nie występują ogólne przeciwwskazania,

2. szczepieniem powinny być objęte także osoby, które w przeszłości były zakażone SARS-CoV-2/chorowały na COVID-19,

3. u pacjentów, u których planowane jest szczepienie przeciwko innym chorobom zakaźnym, w tym grypie, zaleca się odstęp pomiędzy szczepieniami wynoszący co najmniej 14 dni,

4. u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną lub zapalną stawów, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, zaleca się szczepienie przed planowanym rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej, która potencjalnie może zmniejszyć skuteczność szczepienia,

5. u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych szczepienia najlepiej wykonywać, gdy choroba jest w fazie remisji lub niskiej aktywności, jeśli jest to możliwe,

6. szczepienie jest najbardziej skuteczne, gdy stopień immunosupresji jest niski, jednak nie zaleca się zmniejszania dawek stosowanych leków lub wstrzymania terapii, jeśli ryzyko zaostrzenia choroby jest umiarkowane lub wysokie,

7. u pacjentów będących w trakcie terapii i planowanego szczepienia, w przypadku remisji lub niskiej aktywności choroby, doświadczony reumatolog w porozumieniu z pacjentem może podjąć decyzję o stosowaniu najmniejszych skutecznych dawek leków lub krótkim czasowym wstrzymaniu terapii, jeśli w jego opinii może to poprawić skuteczność szczepienia, a ryzyko zaostrzenia choroby jest niskie,

8. w związku z mechanizmem działania rytuksymabu i jego potencjalnym większym wpływem na skuteczność szczepienia, w przypadku stosowania tego leku należy skonsultować się z reumatologiem w sprawie optymalnego terminu szczepienia,

9. każdy pacjent, u którego planowane jest szczepienie lub po zaszczepieniu, w przypadku wątpliwości lub obaw związanych ze swoim stanem zdrowia, powinien się skontaktować z doświadczonym reumatologiem, najlepiej prowadzącym jego leczenie,

10. ostatecznej kwalifikacji do szczepienia, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dokonuje lekarz.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

Członkowie ZG PTR:

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
prof. nadz. dr n. med. Bogdan Batko
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dr n. med. Marcin Stajszczyk
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

Kapilaroskopia

Od 17 listopada w Reumatice będzie można przeprowadzić kapilaroskopię. Kapilaroskopia to nieinwazyjna metoda diagnozowania problemów z mikrokrążeniem w obrębie skóry i błon śluzowych. Wielokrotne powiększenie uzyskane poprzez wykorzystanie mikroskopu świetlnego umożliwia wczesne zdiagnozowanie zmian w naczyniach. 

Kapilaroskopia jest wykorzystywana do diagnozowania i monitorowania postępów chorób reumatycznych, umożliwia także diagnozę choroby Raynauda, różnych chorób układu krążenia i naczyń obwodowych. Kapilaroskopia jest wykorzystywana także w diagnostyce cukrzycy i jej powikłań.