Spondyloartropatie

Spondyloartropatie zapalne (SpA) to grupa chorób

Mają one podobne objawy i zbliżone podłoże patogenetyczne.

Spondyloartropatie (SpA) to grupa chorób reumatycznych, charakteryzujących się jednoczesnym zapaleniem stawów kręgosłupa i stawów kończyn. W zależności od głównego ogniska zapalenia wyróżniamy dwia główne rodzaje spondyloartropatii: osiową i obwodową. Pierwsza z nich cechuje się zapaleniem stawów w obrębie miednicy i kręgosłupa, natomiast druga objawia się zapaleniem stawów obwodowych, m.in. kolanowych, skokowych, ramiennych i łokciowych.

Objawy choroby

Objawy choroby

Spondyloartropatia może objawiać się przewlekłym bólem kręgosłupa, który nasila się rano i w godzinach nocnych, poranną sztywnością kręgosłupa oraz obrzękiem, zwiększonym uciepleniem i zaczerwienieniem stawów obwodowych. Niektórzy chorzy zgłaszają utratę masy ciała, przewlekłe stany podgorączkowe oraz uczucie zmęczenia.

Grupy chorób spondyloartropatii

Spondyloartropatia dotyka osób w każdym wieku, u 10-20% pacjentów ujawnia się już w dzieciństwie.

Do grupy chorób spondyloartropatycznych zalicza się:
• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
• nieradiograficzną postać spondyloartropatii osiowej (nr axSpA),
• łuszczycowe zapalenie stawów (dotyczy głównie pacjentów chorujących na łuszczycę),
• reaktywne zapalenie stawów (związane z niektórymi przebytymi infekcjami),
• zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych zapalnych chorób jelit, choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelit,
• spondyloartropatia młodzieńcza (występuje u osób poniżej 16 r.ż.),
• spondyloartropatia niezróżnicowana (występują cechy spondyloartropatii, jednak kryteria diagnostyczne nie pozwalają na zaliczenie ich do żadnej z powyższych grup)

Dokładne przyczyny rozwoju tej grupy schorzeń nie są znane. Mają one podłoże autoimmunologiczne i najprawdopodobniej są wynikiem nieprawidłowej regulacji układu odpornościowego prowadzącej do samoistnego rozwoju zapaleń stawów. Predyspozycją do zachorowania jest obecność antygenu HLA-B27.

Leczenie BIOLOGICZNE

Terapię spondyloartropatii specjalista reumatolog rozpoczyna zazwyczaj lekami z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). W przypadku braku oczekiwanego efektu i satysfakcjonującej poprawy, proponujemy naszym pacjentom rozpoczęcie odpłatnego leczenia biologicznego m.in. lekami - Humira, Hyrimoz, Erelzi.

W Centrum Reumatologii Reumatika prowadzimy programy badań klinicznych, w których mogą uczestniczyć chorzy na spondyloatropatie zapalne. Udział w programach jest bezpłatny i daje dostęp do najnowocześniejszych terapii na świecie.