Dr n. med.

Ewa Kamińska-Tchórzewska

specjalista reumatolog

Publikacje naukowe

 1. Decreased expression of of integrins by hematopoietic cells in patients with rheumatoid arthritis and anemia: relationship with bone marrow cytokine levels.

  J. Jaworski, W. Maślinski, J. Pazdur, P. Śliwinska-Stańczyk, E. Kamińska-Tchórzewska, L. Jung, J.K. Łącki. J Investig Allergol Clin Immunol., 2008; 18(1), 17-21.

 2. The effect of methylprednisolone on proliferation of PBMCs obtained from steroid-sensitive and steroid-resistant rheumatoid arthritis patient.

  P. Śliwińska-Stańczyk, P. Pazdur, J. Ziółkowska, M. Jaworski, E. Kamińska-Tchórzewska, J.K. Łącki. Scand J Rheumatol., 2007; 36, 167-171.

 3. Rheumatoid arthritis in Poland and Lithuania.

  Butrimiene, E. Kamińska, K. Valiukiene, P. Śliwińska, E. Kubasiewicz, A. Kozakiewicz, A. Smerdel, V. Kucinskas, J. Jaworski, E. Jastrzębska, O. Forre, A. Venalis, J. Pazdur. Annals of Rheumatic Diseases, 2005; 64, 165-166.

 4. Estimation of efficacy of EMOCHOL-GEL used externally by patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis.

  Paula Śliwinska–Stańczyk, Ewa Kamińska–Tchórzewska, Janusz Jaworski. Reumatologia, 2004; 42,1.

 5. The evaluation of aggressive treatment in patients with rheumatoid arthritis.

  E. Kamińska–Tchórzewska, P. Śliwinska–Stańczyk, E. Kubasiewicz, I. Baryłka–Morawska, J. Jaworski. Reumatologia, 2001; 39,4.

 6. Wstępna ocena wartości pulsów kortykosteroidowych w leczeniu chorych we wczesnych okresach reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Ewa Kamińska-Tchórzewska, Paula Śliwińska-Stańczyk, Jacek Pazdur. Reumatologia, 2000; XXXVII,1.

 7. Ocena wskazań do leczenia i zagrożeń wynikających z zastosowania cyklosporyny w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  E. Kubasiewicz, P. Śliwińska-Stańczyk, I. Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, J. Jaworski, J. Pazdur. Reumatologia, 1999; 37,4.

 8. The assessment of the influence of the methotrexate in early period of rheumatoid arthritis on the prevention of bone destruction in the radiological studies.

  E. Kubasiewicz, J. Staniszewska, J. Pazdur, I. Baryłka Morawska, P. Śliwińska–Stańczyk, E. Kamińska-Tchórzewska. Reumatologia, 1997; 35,2.

 9. Ocena radiologiczna zmian w stawach rąk i stóp u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych metotrexatem.

  E. Kubasiewicz, J. Staniszewska, I. Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, J. Pazdur. Reumatologia, 1996; XXXIV, 2-3.

 10. The evaluation of combination therapy with low dosage of methotrexate and corticosteroid pulses.

  E. Kubasiewicz, J. Pazdur, I. Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, P. Śliwińska-Stańczyk. Zeitschrift fur Rheumatologie Band 54, Heft 5; 1995.

 11. Przydatność badań klinicznych i laboratoryjnych w prognozowaniu rozwoju niesklasyfikowanego przewlekłego zapalenia stawów.

  J. Pazdur, A. Ryżewska, A. Filipowicz-Sosnowska, S. Luft, E. Kubasiewicz, B. Kwiatkowska, I. Baryłka-Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, P. Śliwińska-Stańczyk, M. Ziółkowska, J. Ząbek. Reumatologia, 1994; T.XXXII, 4.

 12. Chrzęstniakowatość błony maziowej stawu nadgarstkowo-śródręcznego obu kciuków.

  E. Kamińska-Tchórzewska, T. Wagner. Reumatologia, 1994; XXXII, 3.

 13. Ocena skuteczności metotreksatu w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  E. Kubasiewicz, J. Pazdur, I. Morawska, E. Kamińska. Reumatologia, 199; XXXI, 1.

 14. Choroba Pageta w świetle obserwowanego przypadku.

  Baryłka-Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska. Reumatologia, 1992; XXX, 3-4.

 15. Częstość występowania niektórych zmian hematologicznych w toczniu rumieniowatym układowym.

  Morawska, J. Stachurska, G. Woźniczko-Orłowska, S. Luft, D. Frączek, A. Grabowska, H. Szpilman, E. Kubasiewicz, E. Kamińska, H. Małdykowa, M. Płachecka-Gutowska. Reumatologia, 1991; XXIX, 3.

 16. Złamanie patologiczne żuchwy w przebiegu siatkowiaka plazmocytowego.

  S. Jastrzębski, E. Kamińska. Reumatologia, 1990; XXVII, 3.

 17. Przewlekłe leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów sulfasalazyną.

  E. Kubasiewicz, H. Szpilman, I. Morawska, G. Woźniczko-Orłowska, E. Kamińska, M. Płachecka-Gutowska. Reumatologia, 1989; XXVII, 3.