Dr n. med.

Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

specjalista reumatolog

Publikacje naukowe

 1. Comparison of the efficacy and safety of a proposed biosimilar MSB11456 with tocilizumab reference product in subjects with moderate-to-severe rheumatoid arthritis: results of a randomised double-blind study.

  Anna Zubrzycka-Sienkiewicz, Kamilla Klama, Martin Ullmann, Corinne Petit-Frere, Peter Baker, Joëlle Monnet, Andras Illes, 2024, BMJ Journal

 2. Efficacy and Safety of ABBV-3373, a Novel Anti–Tumor Necrosis Factor Glucocorticoid Receptor Modulator Antibody–Drug Conjugate, in Adults with Moderate-to-Severe Rheumatoid Arthritis Despite Methotrexate Therapy: A Randomized, Double-Blind, Active-Controlled Proof-of-Concept Phase IIa Trial.

  Frank Buttgereit, Jacob Aelion, Bernadette Rojkovich, Anna Zubrzycka-Sienkiewicz, Su Chen, Yang Yang, Dilek Arikan, Ronilda D'Cunha, Yinuo Pang, Hartmut Kupper, Timothy Radstake, Howard Amital.

 3. Efficacy and Safety of ABBV-3373, a Novel Anti-TNF Glucocorticoid Receptor Modulator Antibody Drug Conjugate, in Patients With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis Despite Methotrexate Therapy: a Phase 2a Proof of Concept Study.

  Frank Buttgereit, Jacob Aelion, Bernadette Rojkovich, Anna Zubrzycka-Sienkiewicz, Timothy Radstake, Su Chen, Dilek Arikan, Hartmut Kupper, Howard Amital. Abstact for EULAR 2021.

 4. Two-Year Safety and Effectiveness of Peficitinib in Moderate-To-Severe Rheumatoid Arthritis: A Phase IIb, Open-Label Extension Study.

  Genovese MC, Greenwald MW, Gutierrez-Ureña SR, Cardiel MH, Poiley JE, Zubrzycka-Sienkiewicz A, Codding CE, Wang A, He W, Amos R, Vinueza R, Wang X, Garg JP, Kivitz AJ. Rheumatol Ther. 2019 Dec 6, epub 2019 Aug 13.

 5. Peficitinib, a JAK inhibitor, in the treatment of moderate-to-severe rheumatoid arthritis in methotrexate-inadequate responders.

  A. J. Kivitz MD, S. R. Gutierrez-Ureña MD, J. Poiley MD, M. C. Genovese MD, R. Kristy MS, K. Shay BA, X. Wang MD, J. P. Garg MD, A. Zubrzycka-Sienkiewicz MD. Arthritis & Rheumatology, DOI: 10.1002/art.39955, 2016.

 6. Przewód pokarmowy w chorobach reumatycznych.

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz; rozdział w podręczniku Reumatologia pod red I. Zimmermann–Górska - zatwierdzone do druku.

 7. Opioidy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej.

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz; komentarz do artykułu Med. po Dypl., 2006; 15(10) :140.

 8. Opioidy w leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne. (eng.”Opiates in the management of pain in rheumatic diseases”).

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz, R. Ptaszyński. Terapia, 2006; 175 (2) 39-45.

 9. Osteoporoza w przebiegu chorób przewodu pokarmowego (Secondary osteoporosis in the course of gastrointestnal diseases).

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Terapia, 2006;175(2): 27-31.

 10. Opis przypadku (eng. Case Report).

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Med. po Dypl., 2005; 14 (10):143-146.

 11. Postępowanie w bólu reumatycznym. (eng. Pain managenent in rheumatic diseases.)

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz, R. Ptaszyński. Med. po Dypl., 2005; 14 (9):16-36.

 12. Ból w układzie ruchu - nowe możliwości terapeutyczne.

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Gazeta lekarska, 2005; 6:13.

 13. Leczenie bólu w chorobach reumatycznych. (eng. Pain therapy in rheumatic diseases).

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz, A. Filipowicz-Sosnowska. Terapia, wyd. specj., czerwiec 2005; 3-10.

 14. Reumatoidalne zapalenie stawów. (eng. Rheumatoid arthritis.)

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Standardy Medyczne, 2005; 2:1376-1386.

 15. Zasady leczenia bólu w chorobach reumatycznych.

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Przewodnik lekarza, 2004: 5 (65)14-25.

 16. Utrata masy kostnej związana z chorobami przewodu pokarmowego: częstość występowania i patogeneza. Pol. wyd. (polish edition)

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Komentarz do art. Eur. J. Gastroenterology&Hepatology, 2004; 7(2)6-7.

 17. Reumatoidalne zapalenie stawów. (eng. Rheumatoid arthritis.)

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka- Sienkiewicz. Pol. Arch. Med., 2004; 112 suppl 157-162.

 18. Reumatoidalne zapalenie stawów.

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Medycyna po Dyplomie, 2004. wyd. specj. luty 9-21.

 19. Reumatoidalne zapalenie stawów.

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Standardy medyczne, 2003; 1200-1208.

 20. Inhibitory COX-2 w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Komentarz do art. Med. po Dyplomie, 2003; 12;6.151-3.

 21. Zmiany w jelitach a zapalenie stawów.

  Terapia, 2003; 10,2.

 22. Reumatoidalne zapalenie stawów.

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Medycyna po Dyplomie, 2003.

 23. Rekomendacje stosowania blokerów TNF - alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. J. Kucharz, W. Maśliński, E. Musiej-Nowakowska, J. Pazdur, A. M Romicka, L. Szczepański, J. Szechiński, P. Wiland, I. Zimmermann-Górska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Reumatologia, 2002; 40, (4) 216.

 24. Niesteroidowe leki przeciwzapalne.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Lek w Polsce, 2002; nr 12,6.

 25. Reumatoidalne zapalenie stawów.

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Medycyna po Dyplomie, 2002; 11.(8),63.

 26. Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu chorób reumatycznych.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Pprzewodnik Menedżera Zdrowia, 2001; 6 (13) 60-4.

 27. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Medycyna po dyplomie, 2000; 10(wyd specjalne), paź. 8.

 28. Leczenie bólu w chorobach reumatycznych.

  A. Filipowicz-Sosnowska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Rozdziały 161-176 w "Współczesne metody zwalczania bólu.", pod red. W. Gumułki i J. Meszarosa wyd. 2000 (Biblioteka Lekarza Praktyka).

 29. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).

  Anna Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska- Biernat, A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Reumatologia, 2000; 38,supl.8,7.

 30. Dysfunction of gastrointestinal tract in the course of rheumatic diseases.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Reumatologia, 1998; 36 (3),308.

 31. Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu chorób reumatycznych.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Nowa Medycyna, 1997; 20,27.

 32. Involvement of gastrointestinal tract in patients with rheumatoid diseases.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Nowa Medycyna, 1997; 20,27.

 33. Helicobacter pylori (Hp) infection in rheumatoid arthritis (Ra) and osteoarthrosis (OA) patients chronic treated by NSAIDs.

  A. Zubrzycka –Sienkiewicz et al. Reumatologia, 1997; 35,259.

 34. Rheumatoid vasculitis: Clinical, immunological, micromorphological and immunofluorescent studies.

  A. Filipowicz-Sosnowska , T. Wagner, H. Garwolińska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Progress in Rheumatology, 1996; 6,12.

 35. Relifex in the treatment of coxarthrosis and gonarthrosis.

  A. Filipowicz, H. Małdyk, K. Bernacka, S. Mackiewicz, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Reumatologia, 1997; 35,39.

 36. The lesion of the upper gastrointestinal tract (UGIT) in patients with rheumatoid arthritis(RA) and osteoarthosis(OA) treated by NSAIDs.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Reumatologia, 1997; 35,5.

 37. Efficacy and tolerance of Cytotec (Misoprostol) on NSAIDs –gastropathy –multicentre openout-patients study.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz, A. Filipowicz-Sosnowska. Reumatologia, 1995; 33,362.

 38. The lesions in the upper gastrointestnally tract in patients with rheumatoid arthritis.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Klinika, 1994; 12,13.

 39. Expression of muscarinic cholinergic receptors on lympfocytes in various subsets of rheumatoid arthritis and their variabilities connected with treatment.

  H.Laskowska-Bożek, A. Filipowicz-Sosnowska A. Zubrzycka-Sienkiewicz. J. Rheumat., 1994; 21,1214.

 40. Misoprostol (Cytotec) in the treatment and prophylaxis og gastroduodenal lesions induced by nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) in rheumatic patients.

  A Filipowicz–Sosnowska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Reumatologia, 1993; 31,362.

 41. Neutrophil collagenase activity and serum histamine concentration inpatients with active rheumatoid arthritis complicated by vasculitis or amyloidosis.

  E. Wojtecka-Łukasik, A. Fiolipowicz-Sosnowska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Reumatologia, 1993; 31.160.

 42. The diagnostic value of needle skin’s biopsy in vasculitis in rheumatoid arthritis patients.

  A. Filipowicz–Sosnowska, T. Wagner, A. Zubrzycka-Sienkiewicz al. N. Eur. J. Rheumatol., 1993; 1,V.

 43. The lesions of the upper gastrointestinal tract (UGIT) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis(OA) treated by NSAIDs.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz, A. Filipowicz–Sosnowska. Progress in Rheumatology, 1993; 5,7.

 44. Effectivness of preparation – Profenid in the treatment of ankylosing spondylitis.

  E. Dudzińska-Jesień, A. Zubrzycka-Sienkiewicz, A. Filipowicz-Sosnowska. Terapia i Leki, 1992; 5,117.

 45. The mistakes in diagnosis of sacroilitis.

  A. Zubrzycka-Sienkiewicz, B. Kwiatkowska. Reumatologia, 1992; 30,38.

 46. The changes in the upper digestive tract in rheumatoid patients during treatment with nonsteroidal antiinflammatory drugs.

  A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Reumatologia, 1991; 29,52.

 47. Clinical aspects of vasculitis in rheumatoid arthritis.

  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Małdyk, T. Wagner, S. Luft, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Reumatologia, 1991; 29,215.

 48. The results of vascultis treatment by cuclophosphamide ,azathioprine and second line drugs in rheumatoid arthritis.

  A. Filipowicz–Sosnowska, E.Małdyk, T .Wagner , S. Luft, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Reumatologia, 1991; 29,226.