Densytometria kręgosłupa lędźwiowego z analizą TBS i obu szyjek kości udowych + morfometria