Densytometria kręgosłupa lędźwiowego z analizą TBS i jednej szyjki kości udowej