Densytometria kręgosłupa lędźwiowego, obu szyjek kości udowych i całego ciała