Densytometria kręgosłupa lędźwiowego i obu szyjek kości udowych