Dr n. med.

Ewa Matyska-Piekarska

specjalista reumatolog

Publikacje naukowe

 1. A Novel Formulation Of Ct-P13 (INFLIXIMAB Biosimilar) For Subcutaneous Administration: 1-Year Results From A Part 1 Of Phase I/Iii Randomized Controlled Trial In Patients With Active Rheumatoid Arthritis.

  DaeHyun Yoo, Janusz Jaworski, Ewa Matyska-Piekarska, Svitlana Smiyan, Delina Ivanova, Agnieszka Zielinska, Eve-Kai Raussi, Anastas Batalov, Sangjoon Lee, Jeehye Suh, Noori Han, Rene Westhovens. Poster na konferencji Eular, Madryt, 2019.

 2. Novel Formulation of CT-P13 for Subcutaneous Administration in Patients with Rheumatoid Arthritis: Initial Results from a Phase I/III Randomised Controlled Trial.

  R. Westhovens, D.H. Yoo, J. Jaworski, E. Matyska-Piekarska, S. Smiyan, D. Ivanova, A. Zielinska, E.-K. Raussi, A. Batalov, S.J. Lee, S.Y. Lee, J.H. Suh. Poster na konferencji Eular, Amsterdam, 2018.

 3. Antioxidant capacity of serum measured using tempo scavenging assay in patients with rheumatoid arthritis.

  Zawada K. Celińska, E. Matyska-Piekarska, E. Wawer, I. Łacki, K. J. Current Topics in Biophysics 2010, 33 (suppl A), 267-269.

 4. Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  Ewa Matyska-Piekarska współautor poradnika: RZS Poradnik, 2009.

 5. Influence of genetic factors on development and severity of rheumatoid arthritis.

  Trefler J. Paradowska–Gorycka, E. Matyska-Piekarska E, Rell- Bakalarska M. Wojciechowska, B. Łącki, JK - Part I. Pol Merkuriusz Lekarski 2009 Aug;27; 158.

 6. Co-existing features of rheumatoid and psoriatic arthritis – diagnostic difficulties.

  Ewa Matyska-Piekarska, Jakub Trefler, Jan K. Łącki, Jacek Pazdur. Reumatologia, 2008; 46;2:104-107.

 7. Przewlekły ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u młodego mężczyzny.

  Ewa Matyska-Piekarska, Jan Łącki, Jakub Trefler. Opis przypadku. Essentia Medica NR 6(5)/2008 63-67.

 8. Skrobiawica-zagrażające życiu powikłanie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

  Jakub Trefler, Ewa Matyska-Piekiarska, Teresa Wagner, Jan K. Łącki. Wiadomości Lekarskie TOM LX,2007; NR9-10: 457-461.

 9. Rola cyklofosfamidu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i jego powikłań.

  Jakub Trefler, Ewa Matyska-Piekarska, Jan K. Łącki. Pol. Merk. Lek., 2007; XXII, 565-570.

 10. Reaktywne formy tlenu – znaczenie w fizjologii i stanach patologii organizmu.

  Adam Łuszczewski, Ewa Matyska-Piekarska, Jakub Trefler, Iwona Wawer, Jan K. Łącki, Paula Śliwińska–Stańczyk. Reumatologia, 2007; 45,5:284-289.

 11. Przypadek chorego na reumatoidalne zapalenie stawów z pylicą płuc, mnogimi guzkami w płucach i amyloidozą. Kiedy można rozpoznać zespół Caplana?

  Ewa Matyska-Piekarska, Janusz Jaworski, Jacek Pazdur, Jan K .Łącki. Reumatologia, 2006; 44, 5:285-290.

 12. Rola stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Ewa Matyska-Piekarska, Adam Łuszczewski, Jan Łącki, Iwona Wawer. Postępy Hig. Med. Dośw. 2006; 60:617-623.

 13. "Uwolnij się od toksyn”

  Iwona Wawer, Ewa Matyska-Piekarska. Poradnik, 2006.

 14. "Następstwa zdrowotne narażenia na dym tytoniowy”

  Medycyna pracy dla lekarzy rodzinnych Skrypt – tom I. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 1998r, str 207-221.

 15. "Chitozan a zaburzenia lipidowe”

  Żywienie Człowieka i Metabolizm 1998 r. Rok XXV, Nr 1, Str 41-53

 16. "Wybrane aspekty udziału czynnika tytoniowego w etiopatogenezie chorób na tle wadliwego żywienia"

  Współczesne Poglądy w Nauce Żywność, Żywienie a Zdrowie, 1996 Nr 4 35-43.

 17. "Antyoksydacyjne właściwości zielonej i czarnej herbaty”

  Żywność, Żywienie a Zdrowie, 1997 r, rok VI, Nr 1, str 46-47.

 18. Wpływ chitosanu na zawartość cholesterolu w organizmie.

  Żywność, Żywienie a Zdrowie, 1997 Rok VI, Nr –1, str 45-46.

 19. "Fat Magnets i UVA a wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego”
 20. "Lek w Polsce”

  Vol 9 Nr 11 (107) 1999 r str 46-47.

 21. "Wpływ stresu oksydacyjnego na rozwój wybranych chorób na tle wadliwego żywienia”

  Streszczenie referatu II Ogólnokrajowe Forum Żywieniowe Młodych Pracowników Nauki, 1998.

 22. Ekspertyza na temat Toksykologii dymu tytoniowego do Narodowego Programu Zdrowia, 1998r.
 23. "Żywienie kobiet w okresie ciąży”

  Część książki, 1998r.