Skupiona Fala Uderzeniowa (fESWT)

Fizjoterapia / Metody biostymulacji / Skupiona Fala Uderzeniowa

Skupiona Fala Uderzeniowa (fESWT) dedykowana jest leczeniu przewlekłych patologii zwyrodnieniowych narządu ruchu, przede wszystkim w chorobach ścięgien, więzadeł i mięśni.

Korzystamy z jednego z najnowocześniejszych urządzeń na świecie - PiezoWave 2.0 Richard Wolf, którego unikalna technologia pozwala na wykonanie bardzo precyzyjnej stymulacji.

Czym jest fala uderzeniowa ?

Fala uderzeniowa to fala dźwiękowa, która ma określone właściwości fizyczne, w tym nieliniowość, wysokie ciśnienie szczytowe, po którym następuje niska amplituda rozciągania, krótki czas narastania i krótki czas trwania (10 ms). Charakteryzują się pojedynczym impulsem, szerokim zakresem częstotliwości (0-20 MHz) i dużą amplitudą ciśnienia (0-120 MPa). Te cechy powodują dodatnią i ujemną fazę fali uderzeniowej. Faza dodatnia wytwarza bezpośrednie siły mechaniczne, podczas gdy faza ujemna generuje kawitację i pęcherzyki gazu, które następnie implodują przy dużych prędkościach, generując drugą falę fal uderzeniowych.

Jakie efekty
biologiczne wywołuje?

Fale uderzeniowe są mechanicznymi czynnikami stresogennymi zdolnymi do wywołania zmian biochemicznych w żywej tkance. Na poziomie molekularnym zmiany te mogą wpływać na ekspresję genów w komórkach i stosowane selektywnie, mogą wywoływać określone reakcje w tkankach. Proces ten nazywany jest mechanotransdukcją. Bodźce mechaniczne mogą wpływać na prawie wszystkie funkcje komórkowe w żywej tkance, w tym wzrost, różnicowanie komórek, migrację komórek, syntezę białek, fizjologiczną apoptozę i martwicę tkanek. Proponowane mechanizmy działania ESWT obejmują: promowanie tworzenia nowych naczyń krwionośnych na połączeniu ścięgna z kością, stymulację poruszania się i namnażania komórek odpowiedzialnych za gojenie i przebudowę tkanek narządu ruchu oraz wzmacnianie syntezy czynników wzrostu i białek w celu stymulacji syntezy kolagenu i przebudowy tkanek. Uzyskiwana wysoka intensywność (do 15 000 W/cm2), nieosiągalna innymi dostępnymi obecnie technologiami laserowymi, pozwala skutecznie leczyć nawet głębokie zmiany przewlekłe.
Dzięki krótkiemu czasowi trwania impulsu laserowego i jego bardzo dużej intensywności, Hilterapia® oprócz efektów fotochemicznych i fototermicznych generuje ważny efekt fotomechaniczny. Uruchamia to serię sygnałów biologicznych, które oprócz aktywacji drenażu limfatycznego i mikrokrążenia, promują procesy naprawy i gojenia tkanek.

Wysoka precyzja zabiegów

Elementy piezoceramiczne są geometrycznie rozmieszczone na wklęsłej powierzchni sondy zabiegowej, dzięki czemu gdy jednocześnie są wzbudzane krótkim impulsem wysokiego napięcia, rozszerzają się o kilka mikrometrów, generując impuls ciśnienia. Elementy piezoelektryczne są precyzyjnie ustawione, dzięki czemu każdy generowany impuls ciśnienia skupia się na określonym obszarze. To precyzyjne skupienie impulsu tworzy falę uderzeniową w punkcie skupienia na przestrzeni o średnicy 5 mm i wybranej przez terapeutę głębokości od 0 do 60 mm.

Wskazania do terapii fWSWT

Badania naukowe i publikacje, w których wykorzystano technologię piezoelektrycznych fal uderzeniowych, potwierdziły skuteczność zogniskowanej ESWT w leczeniu różnych powszechnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. ESWT to jedna z nielicznych technologii medycznych, która może skutecznie leczyć przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu poprzez przyspieszenie procesów samoleczenia.

Jednostki chorobowe

Przewlekłe tendinopatie (choroby i zespoły bólowe ścięgien)
, rozcięgna podeszwowego (tzw. „zapalenie rozcięgna podeszwowego”), ścięgna Achillesa, więzadła rzepki (tzw. „kolano skoczka”), pasma biodrowo-piszczelowego (tzw. „kolano biegacza”), ścięgna przywodziciela długiego, ścięgna mięśni kulszowo-goleniowych, ścięgien mięśni pośladkowych (tzw. „zespół bólowy krętarza większego”), ścięgien mięśni stożka rotatorów stawu ramiennego (tzw. „bolesny bark”), ścięgien prostowników nadgarstka (tzw. „łokieć tenisisty”), ścięgien zginaczy nadgarstka (tzw. „łokieć golfisty”), przewlekłe entezopatie (choroby i zespoły bólowe przyczepów ścięgnistych), wapniejące zapalenia ścięgien i tendinopatie, trudno gojące się lub powikłane złamania, awaskularna nekroza głowy kości udowej, osteoartroza stawu kolanowego (choroba zwyrodnieniowa), wzmożone napięcie mięśniowe