Polityka prywatności

Ustawa o ochronie danych osobowych Wszelkie informacje wysyłane do Ars Rheumatica Sp. z o.o. za pomocą strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000, z poźn. zm.) będą chronione przez firmę Ars Rheumatica Sp. z o.o. i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem. 

Przepisy antyspamowe Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.