Leczenie biologiczne

W Centrum Reumatologii Reumatika prowadzone jest ambulatoryjne leczenie lekami biologicznymi takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów. Stosowane leki to:

Erelzi (Etanercept) - cena za 4 ampułki i konsultacje 1900 zł
Humira (Adalimumab) - cena za 2 ampułki i konsultacje 1050 zł

Hyrimoz (Adalimumab) - cena za 2 ampułki i konsultacje

1050 zł

Cimzia (Certolizumab Pegol)

2520 zł
Remicade (Infliximab) - cena za 2 ampułki 3400 zł
Mabthera (Rituximab) 12500 zł

Podane wyżej ceny obejmują:

Erelzi – wizyta kwalifikacyjna, 4 ampułki leku podawane co tydzień w iniekcji podskórnej oraz opieka medyczna w trakcie miesięcznego leczenia.

Adalimumab (Humira, Hyrimoz) – wizyta kwalifikacyjna, podanie dwóch dawek leku w iniekcji podskórnej. Standardowo w leczeniu podawana jest jedna dawka leku co 2 tygodnie. Leczenie obejmuje miesięczną opiekę medyczną.

Cimzia – wizyta kwalifikacyjna, podanie jednej dawki leku w iniekcji podskórnej. Schemat dawkowania: lek podawany co 2 tygodnie. Podczas 3 pierwszych wizyt podawana jest dawka 400 mg, następnie 200 mg również co 2 tygodnie. Jedna ampułkostrzykawka zawiera dawkę 200 mg Certolizumab Pegol/ 1 ml.

Remicade / Remsima – wizyta kwalifikacyjna, podanie leku w infuzji dożylnej.

Dawkowanie w leczeniu RZS: 3 mg/kg mc. podawane w infuzji dożylnej. Kolejne infuzje w dawce 3 mg/kg mc. podawane są po 2 i 6 tygodniach od pierwszej infuzji, a następnie co 8 tygodni. W przypadku ZZSK, ŁZS i łuszczycy podaje się 5 mg/kg mc. w infuzji dożylnej.

Przykład na leczenie rzs: Pacjent waży 60 kg x 3 mg/kg = 180 mg leku, czyli 2 ampułki (jedna ampułka zawiera 100 mg leku).

MabThera – wizyta kwalifikacyjna, podanie leku w infuzji dożylnej. Jedna fiolka leku zawiera 100 mg rytuksymabu. Cykl leczenia produktem MabThera składa się z dwóch infuzji dożylnych w dawkach po 1000 mg w odstępie dwutygodniowym. Decyzja o podaniu kolejnego cyklu powinna być podjęta 24 tygodnie po podaniu poprzedniego cyklu. Cena zmienia się w zależności od kursu euro.