Fizjoterapia reumatologiczna

Specjalistyczna opieka

Fizjoterapia reumatologiczna to specjalistyczna forma fizjoterapii dedykowana leczeniu różnorodnych schorzeń reumatologicznych. Są to choroby autoimmunologiczne, które powodują zapalenie mięśni, stawów, więzadeł i ścięgien i mogą powodować szereg objawów, w tym ból, obrzęk i sztywność. Fizjoterapia reumatologiczna to doskonały sposób radzenia sobie z tymi objawami i zmniejszania wpływu schorzeń reumatologicznych na styl życia.

Jakie metody wykorzystuje fizjoterapia reumatologiczna ?

Fizjoterapię reumatologiczną zapewnia się pacjentom, którzy w wyniku stanu reumatologicznego odczuwają ból, sztywność i utratę funkcji. Konkretne cele leczenia będą zależeć od indywidualnych potrzeb pacjenta i ciężkości jego stanu. Jednak na ogół fizjoterapia reumatologiczna może obejmować kombinację terapii manualnej, terapii ruchowej (kinezyterapii) i fizykoterapii oraz edukacji. Celem fizjoterapii reumatologicznej jest poprawa ruchomości stawów, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni.

Główne problemy reumatyczne, którymi zajmuje się fizjoterapia

Ból

Intensywność dolegliwości bólowych można skutecznie redukować za pomocą najnowszych metod fizjoterapeutycznych oraz edukacji pacjenta.

Sztywność

Jest jednym z dominujących objawów chorób reumatologicznych. Fizjoterapia może wyraźnie wpłynąć na jej odczuwanie.

Ograniczenie ruchomości

Ograniczenia ruchomości wynikają z wielu czynników, w tym odwracalnych i nieodwracalnych. W przypadku tych pierwszych udaje się znacznie poprawić mobilność.

Obrzęki i wysięki

Poprawa metabolizmu tkanek oraz parametrów krążeniowych w wyniku fizjoterapii wpływa na zmniejszenie obrzęków i wysięków tkanek narządu ruchu.

Miopenia i kacheksja

Fizjoterapia jest jedynym środkiem przeciwdziałania ubytkom masy mięśniowej, która prowadzi do poważnego osłabienia pacjentów i zaburzeń funkcji.

Poziom sprawności

Fizjoterapia znacząco poprawia poziom funkcjonowania pacjentów, dzięki czemu czynności codzienne, zawodowe i hobbystyczne sprawiają co raz mniejsze trudności.