Borelioza

Borelioza jest chorobą zakaźną wywołaną przez krętki, przenoszoną przez kleszcze. Jest to jedna z najczęściej występujących chorób zakaźnych przenoszonych przez pajęczaki. Rocznie w zależności od regionu borelioza dotyka kilkadziesiąt do kilkuset osób na 100 000 mieszkańców. Borelioza ma 3 stadia choroby: borelioza wczesna ,borelioza uogólniona i borelioza pózna. Ten klasyczny podział okresów choroby nie zawsze ma miejsce w rzeczywistości. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 30% pacjentów nie pamięta ugryzienia przez kleszcza, a jeszcze mniej zauważa obecność rumienia wędrującego.

Borelioza – stadium wczesne, rozpoczyna się od kilku dni do kilku tygodni od ukąszenia przez kleszcza. Najbardziej charakterystycznym objawem jest obecność rumienia wędrującego, czyli zmiany skórnej zlokalizowanej najczęściej w okolicy miejsca ukąszenia przez kleszcza. Rumień powiększa swoje rozmiary, ma w środku charakterystyczne przejaśnienie. Bez leczenia ustępuje po 4-12 tygodniach. W tej fazie choroby mogą pojawiać się także inne mniej specyficzne objawy takie jak: stany podgorączkowe, bóle mięśni, głowy, uczucie ogólnego rozbicia. W badaniach laboratoryjnych w tym okresie najczęściej nie stwierdza się nieprawidłowości. U 50% pacjentów obecne są przeciwciała w klasie IgM.
Borelioza – stadium uogólnione, w tym okresie choroby występują objawy neurologiczne, kardiologiczne, reumatologiczne i okulistyczne. Pojawiają się one kilka tygodni do kilku miesięcy od początku infekcji.
Borelioza – objawy neurologiczne, zajęcie nerwów czaszkowych, szczególnie twarzowego, zapalenie opon mózgowych, zespoły korzeniowe, często obustronne.
Borelioza- objawy kardiologiczne, zaburzenie przewodzenia (stwierdzane badaniem EKG), zaburzenia rytmu serca , przyspieszony rytm serca (tachykardia).
Borelioza – objawy okulistyczne, to zmiany zapalne błony naczyniowej.
Borelioza objawy reumatologiczne- najczęściej to zapalenie jednego lub kilku stawów (kolanowych, skokowych, łokciowych), ale często tylko wędrujące bóle stawów, czy bóle mięśni. Objawy te nie powinny być leczone iniekcjami dostawowymi glikokortykosteroidami – bo takie postępowanie prowadzi do przewlekania się procesu chorobowego.
Borelioza stadium późne, charakterystycznym objawem jest zmiana skórna o charakterze acrodermatitis chronica atrophicans- charakteryzująca się ścieńczeniem skóry na kończynach z jej fioletowym przebarwieniem. W tym stadium występują u pacjenta bóle stawów.Do późnych objawów infekcji należą także zespoły poboreliozowe wymagające różnicowania z fibromialgią.

Borelioza – diagnostyka, polega na oznaczaniu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom Borrelia burgdorferi. Należy pamiętać, że nie wszystkie metody ich oznaczania są miarodajne oraz, że przeciwciała mogą pojawiać się i znikać u tego samego pacjenta. Dlatego borelioza powinna być diagnozowana w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Borelioza – leczenie, polega na stosowaniu antybiotyków. Długość terapii i rodzaj zastosowanego antybiotyku zależą od stadium choroby, objawów, stanu chorego.