Densytometria całego ciała z analizą ilościową (w tym tkanka tłuszczowa)