dr n. med. Paula Śliwińska-Stańczyk

Wykształcenie:

1998 Tytuł doktora nauk medycznych, Instytut Reumatologii w Warszawie Temat pracy: Wpływ glikokortykosteroidów na funkcję jednojądrowych komórek krwi obwodowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów” Instytut Reumatologii w Warszawie 1998 r.

2004 Staż uniwersytecki na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Genewie

III-XI 2004 Staż Naukowy w laboratorium Oddziału Immunologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie

1998 Specjalista Reumatolog

1994 Lekarz chorób wewnętrznych

1984-1990 Akademia Medyczna w Warszawie. Wydział lekarski

 

Doświadczenie zawodowe:

2009-obecnie adiunkt w Klinice Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

2007-2009 adiunkt w Klinice Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie

2010 obecnie Konsultant w dziedzinie Reumatologii w Ortopedika

2007-obecnie Konsultant w dziedzinie reumatologii w Linea corporis

199-2006 młodszy asystent, asystent, adiunkt w Klinice Chorób Reumatycznych Instytutu Reumatologii w Warszawie

200-2003 oraz 2005-2006 Konsultant w dziedzinie reumatologii w Medicover

1998-2010 Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego” Reumatologia”

2006-2008 prowadząca zajęcia praktyczne z zakresu reumatologii ze studentami English Division Akademii Medycznej, a w 2009 roku ze studentami II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.

2004 Staż uniwersytecki na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Genewie

III-XI 2004 Staż Naukowy w laboratorium Oddziału Immunologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie

 

Osiągnięcia:

  • W latach 1992-2009 autorka i współautorka ponad 30 publikacji i doniesień na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych z dziedziny reumatologii
  • Współautorka podręcznika „ Objawy reumatyczne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych” Termedia Wydawnictwa Medyczne 2010
  • Udział w kilkunastu międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej
  • Udział w licznych konferencjach, zjazdach, kongresach sympozjach i kursach doskonalących z zakresu reumatologii

Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.