lek. Blanka Milanowska

Wykształcenie:

 2016 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii

2001 r. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

Instytut Kardiologii w Aninie - Oddział Kardiomiopatii
Ośrodek Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersyt Medyczny
Od 2017r. konsultant w dziedzinie kardiologii w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytutu Onkologii w Warszawie

 

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) , Sekcji Echokardiografii PTK, European Society of Cardiology oraz European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).


Autor i współautor prac naukowych w dziedzinie kardiologii, w szczególności dotyczących kardiomiopatii, tętniaków aorty piersiowej, powikłań kardiologicznych u chorych onkologicznych.