lek. Małgorzata Wyrozębska

Wykształcenie:


2016  Specjalista w dziedzinie reumatologii
2012  Specjalista chorób wewnętrznych
2004  Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski

 

Doświadczenie zawodowe:


2012-2013  zastępca kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MSWiA w Warszawie
2012 – obecnie starszy asystent w Klinice Reumatologii, Chorób Tkani Łącznej i Chorób Rzadkich CSK MSWiA w Warszawie
2008-2012  młodszy asystent w Oddziela Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MSWiA w Warszawie
2004-2008  staż specjalizacyjny w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w Szpitalu Wolskim im. A. Gostyńskiej w Warszawie

 

Inne osiągnięcia:


Udział w badaniu klinicznym dotyczącym spondyloartropatii zapalnej