prof. Jerzy Białecki

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1978. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w Szpitalu im Prof. Adama Grucy w Otwocku, w którym do dziś pracuje. Specjalizacja I-szego (1981) i II-go stopnia (1984) w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Doktorat w 1994r.
Obecnie pełni obowiązki Kierownika Kliniki Ortopedii CMKP w tym szpitalu.
W Klinice znajdują się 3 oddziały:

  • Ortopedii - na którym wykonywane są endoplastyki pierwotne i rewizyjne stawów, leczeni są chorzy z powikłaniami zrostu kostnego, wykonywane są operacje artroskopowe przede wszystkim stawu kolanowego.
  • Oddział zapaleń Tkanki Kostnej - na którym leczeni są chorzy z okołoprotezowym zapaleniem stawów, powikłaniami zapalnymi zrostu kostnego.
  • Oddział Uszkodzeń Kostnych Miednicy - gdzie leczeni są głównie chorzy po urazach miednicy.