dr n. med. Ewa Matyska - Piekarska

Wykształcenie:

2014 Tytuł doktora nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Temat pracy: "Ocena całkowitej pojemności antyoksydacyjnej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zależnie od ciężkości i obrazu klinicznego choroby, wskaźnika masy ciała oraz palenia tytoniu".

2001 Specjalista Reumatolog

1998 Lekarz chorób wewnętrznych

1988 - 1994 Akademia Medyczna w Lublinie. Wydział lekarski. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 r. - wykładowca w dziedzinie reumatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Od 2010 r. – konsultant w dziedzinie reumatologii w NZOZ Centrum Reumatologii REUMATIKA

W latach 2007 - 2010 starszy asystent w Klinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie, ul Spartańska 1

W latach 2003 - 2007 starszy asystent w Klinice Chorób Reumatycznych, w Instytucie Reumatologii w Warszawie, ul Spartańska 1

1998 - 2001 staże specjalizacyjne z reumatologii w Instytucie Reumatologii w Warszawie

1995 - 1998 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Asystent naukowo-badawczy

1995 - 1998 Staż specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych w Klinice Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Państwowy Szpital Kliniczny Nr. 1 im. W. Orłowskiego w Warszawie

 

Inne osiągnięcia:

  • Udział w kilkunastu międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów i osteoporozy
  • Kurs Certyfikacyjny nt” Zastosowanie densytometrii w diagnostyce i leczeniu osteoporozy” Warszawa 13-14 maj 2007 organizowanym przez ISCD International Society For Clinical Densitometrist – Certified Clinical Densitometrist (CCD)
  • W latach 2003-2004 ukończone Podyplomowe Studia Poradnictwa Dietetycznego - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (SGGW). Temat pracy dyplomowej:Etiopatogeneza i formy terapii otyłości. Ryzyko rozwoju chorób na tle otyłości.

Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologii