dr n. med. Paula Śliwińska-Stańczyk

  1. J. Pazdur, A. Ryżewska, A. Filipowicz-Sosnowska, S. Luft, E. Kubasiewicz, B. Kwiatkowska, I. Baryłka-Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, P. Śliwińska-Stańczyk, M. Ziółkowska, J. Ząbek. Przydatność badań klinicznych i laboratoryjnych w prognozowaniu rozwoju niesklasyfikowanego przewlekłego zapalenia stawów. Reumatologia, 1994, T.XXXII,4.

  2. E. Kubasiewicz, J. Pazdur. I. Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, P. Śliwińska-Stańczyk. The evaluation of combination therapy with low dosage of methotrexate and corticosteroid pulses. Zeitschrift fur Rheumatologie Band 54, Heft 5. 1995.

  3. E. Kubasiewicz, J. Staniszewska, J. Pazdur, I. Baryłka Morawska, P. Śliwińska – Stańczyk, E. Kamińska-Tchórzewska. The assessment of the influence of the methotrexate in early period of rheumatoid arthritis on the prevention of bone destruction in the radiological studies. Reumatologia,1997,35,2.

  4. E. Kubasiewicz, P. Śliwińska-Stańczyk, I. Morawska, E. Kamińska-Tchórzewska, J.Jaworski, J. Pazdur. Ocena wskazań do leczenia i zagrożeń wynikających z zastosowania cyklosporyny w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatologia,1999,37,4.

  5. Ewa Kamińska-Tchórzewska, Paula Śliwińska-Stańczyk, Jacek Pazdur. Wstępna ocena wartości pulsów kortykosteroidowych w leczeniu chorych we wczesnych okresach reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia, 2000, XXXVII,1.

  6. E. Kamińska –Tchórzewska, P. Śliwinska –Stańczyk, E. Kubasiewicz, I. Baryłka – Morawska, J. Jaworski. The evaluation of aggressive treatment in patients with rheumatoid arthritis. Reumatologia, 2001,39,4.

  7. Paula Śliwinska –Stańczyk , Ewa Kamińska –Tchórzewska, Janusz Jaworski Estimation of efficacy of EMOCHOL-GEL used externally by patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Reumatologia 2004,42,1.

  8. Butrimiene, E. Kamińska, K. Valiukiene, P. Śliwińska, E. Kubasiewicz, A. Kozakiewicz, A. Smerdel, V. Kucinskas, J. Jaworski, E. Jastrzębska, O. Forre, A. Venalis, J. Pazdur. Rheumatoid arthritis in Poland and Lithuania. Annals of Rheumatic Diseases, 2005,64, 165-166.

  9. Sliwińska-Stańczyk P, Pazdur J, Ziółkowska M, Jaworski J, Kamińska-Tchórzewska E, Łącki J.K. The effect of methylprednisolone on proliferation of PBMCs obtained from steroid-sensitive and steroid-resistant rheumatoid arthritis patient. Scand J Rheumatol., 2007; 36, 167-171.

  10. J. Jaworski, W. Maślinski, J. Pazdur, P. Śliwinska-Stańczyk, E. Kamińska-Tchórzewska, L. Jung, J.K. Łącki. Decreased expression of of integrins by hematopoietic cells in patients with rheumatoid arthritis and anemia: relationship with bone marrow cytokine levels. J Investig Allergol Clin Immunol. 2008; 18(1), 17-21.