dr n. med. Anna Zubrzycka - Sienkiewicz

 1. H.Laskowska-Bożek, A. Filipowicz-Sosnowska A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Expression of muscarinic cholinergic receptors on lympfocytes in various subsets of rheumatoid arthritis and their variabilities connected with treatment. J. Rheumat. 1994,21,1214
 2. A.Zubrzycka-Sienkiewicz, A. Filipowicz–Sosnowska. The lesions of the upper gastrointestinal tract (UGIT) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis(OA) treated by NSAIDs. Progress in Rheumatology. 1993,5,7
 3. A. Filipowicz–Sosnowska, T. Wagner, A. Zubrzycka-Sienkiewicz al. The diagnostic value of needle skin’s biopsy in vasculitis in rheumatoid arthritis patients. N. Eur. J Rheumatol. 1993,1,V
 4. E. Wojtecka-Łukasik, A. Fiolipowicz-Sosnowska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Neutrophil collagenase activity and serum histamine concentration inpatients with active rheumatoid arthritis complicated by vasculitis or amyloidosis. Reumatologia. 1993,31.160
 5. A Filipowicz–Sosnowska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Misoprostol (Cytotec) in the treatment and prophylaxis og gastroduodenal lesions induced by nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) in rheumatic patients. Reumatologia 1993,31,362
 6. E. Dudzińska-Jesień, A. Zubrzycka-Sienkiewicz, A. Filipowicz-Sosnowska. Effectivness of preparation – Profenid in the treatment of ankylosing spondylitis. Terapia i Leki 1992,5,117
 7. A. Zubrzycka-Sienkiewicz, B. Kwiatkowska. The mistakes in diagnosis of sacroilitis. Reumatologia 1992,30,38
 8. A. Zubrzycka–Sienkiewicz. The changes in the upper digestive tract in rheumatoid patients during treatment with nonsteroidal antiinflammatory drugs. Reumatologia 1991,29,52
 9. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Małdyk, T. Wagner, S. Luft, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. Clinical aspects of vasculitis in rheumatoid arthritis. Reumatologia 1991,29,215
 10. A. Filipowicz–Sosnowska, E.Małdyk, T .Wagner , S. Luft, A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. The results of vascultis treatment by cuclophosphamide ,azathioprine and second line drugs in rheumatoid arthritis. Reumatologia 1991,29,226
 11. A. Zubrzycka-Sienkiewicz. The lesions in the upper gastrointestnally tract in patients with rheumatoid arthritis. Klinika 1994,12,13
 12. A. Zubrzycka-Sienkiewicz, A. Filipowicz-Sosnowska. Efficacy and tolerance of Cytotec (Misoprostol) on NSAIDs –gastropathy –multicentre openout-patients study. Reumatologia 1995,33,362
 13. A. Zubrzycka-Sienkiewicz et al. The lesion of the upper gastrointestinal tract (UGIT) in patients with rheumatoid arthritis(RA) and osteoarthosis(OA) treated by NSAIDs. Reumatologia 1997,35,5
 14. A. Filipowicz, H. Małdyk, K. Bernacka, S. Mackiewicz, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Relifex in the treatment of coxarthrosis and gonarthrosis. Reumatologia 1997,35,39
 15. A. Filipowicz-Sosnowska , T. Wagner, H. Garwolińska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Rheumatoid vasculitis: Clinical, immunological, micromorphological and immunofluorescent studies. Progress in Rheumatology 1996,6,12
 16. A. Zubrzycka –Sienkiewicz et al. Helicobacter pylori (Hp) infection in rheumatoid arthritis (Ra) and osteoarthrosis (OA) patients chronic treated by NSAIDs. Reumatologia 1997,35,259
 17. A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Involvement of gastrointestinal tract in patients with rheumatoid diseases. Nowa Medycyna 1997,20,27
 18. A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Dysfunction of gastrointestinal tract in the course of rheumatic diseases. Reumatologia, 1998,36 (3),308
 19. Anna Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska- Biernat, A. Zubrzycka–Sienkiewicz Reumatoidalne zapalenie stawów(RZS). Reumatologia, 2000,38,supl.8,7
 20. A. Filipowicz-Sosnowska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz - Leczenie bólu w chorobach reumatycznych rozdz(161-176 ) w Współczesne metody zwalczania bólu pod red W. Gumułki i J. Meszarosa wyd 2000 (Bibioteka Lekarza Praktyka)
 21. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka–Sienkiewicz Reumatoidalne zapalenie stawów(RZS). Medycyna po dyplomie. 2000.10 (wyd specjalne) paź. 8
 22. A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu chorób reumatycznych - przewodnik Menedżera Zdrowia 2001 6 (13) 60-4
 23.  A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz Reumatoidalne zapalenie stawów. Medycyna po Dyplomie 2002 11.(8),63
 24. A. Zubrzycka-Sienkiewicz, Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Lek w Polsce 2002. nr 12,6
 25. A. Filipowicz-Sosnowska, E. J. Kucharz, W. Maśliński, E. Musiej-Nowakowska, J. Pazdur, A. M Romicka, L. Szczepański, J. Szechiński, P. Wiland, I. Zimmermann-Górska, A. Zubrzycka-Sienkiewicz. Rekomendacje stosowania blokerów TNF - alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia ,2002,40, (4) 216
 26. A. Zubrzycka-Sienkiewicz, Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu chorób reumatycznych. Nowa Medycyna 1997,20,27
 27. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz, Reumatoidalne zapalenie stawów. Medycyna po Dyplomie 2003
 28. A. Zubrzycka-Sienkiewicz. komentarz. Medycyna po Dyplomie 2003
 29. Zmiany w jelitach a zapalenie stawów. Terapia 2003 ;10,2
 30. A. Zubrzycka–Sienkiewicz komentarz do art. Inhibitory COX-2 w reumatoidalnym zapaleniu stawów Med. po Dyplomie. 2003.12;6.151-3
 31. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz, Reumatoidalne zapalenie stawów. Standarty medyczne 2003.1200-1208
 32. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz, Reumatoidalne zapalenie stawów. Medycyna po Dyplomie. 2004.wyd specj.luty 9-21
 33. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka- Sienkiewicz, Reumatoidalne zapalenie stawów. (eng Rheumatoid arthritis.)Pol Arch Med. 2004;112 suppl 157-162
 34. A. Zubrzycka–Sienkiewicz komentarz do art. Utrata masy kostnej związana z chorobami przewodu pokarmowego: częstość występowania i patogeneza Pol wyd ( polish edition) Eur. J. Gastroenterology&Hepatology. 2004;7(2)6-7
 35. A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Zasady leczenia bólu w chorobach reumatycznych. Przewodnik lekarza. 2004:5 (65)14-25.
 36. A. Filipowicz-Sosnowska, E. Stanisławska-Biernat, A. Zubrzycka-Sienkiewicz, Reumatoidalne zapalenie stawów (eng. Rheumatoid arthritis). Standardy Medyczne 2005 ;2:1376-1386
 37. A. Zubrzycka–Sienkiewicz, A. Filipowicz-Sosnowska, Leczenie bólu w chorobach reumatycznych (eng. Pain therapy in rheumatic diseases). Terapia wyd specj czerwiec .2005 3-10
 38. A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Ból w układzie ruchu - nowe możliwości terapeutyczne. Gazeta lekarska. 2005 ;6:13.
 39. A. Zubrzycka–Sienkiewicz, R. Ptaszyński: Postępowanie w bólu reumatycznym ( eng Pain managenent in rheumatic diseases). Med. Po Dypl 2005;14 (9):16-36
 40. A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Opis przypadku ( eng. Case Report). Med po Dypl. 2005;14 (10):143-146
 41. A. Zubrzycka–Sienkiewicz. Osteoporoza w przebiegu chorób przewodu pokarmowego (Secondary osteoporosis in the course of gastrointestnal diseases). Terapia. 2006;175(2): 27-31
 42. A. Zubrzycka–Sienkiewicz, R. Ptaszyński. Opioidy w leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne .(eng .”Opiates in the management of pain in rheumatic diseases”). Terapia 2006 175 (2) 39-45
 43. A. Zubrzycka–Sienkiewicz komentarz do artykułu w Med po Dypl.Opioidy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej . Med po Dypl 2006;15(10) :140
 44. A. Zubrzycka–Sienkiewicz rozdział: Przewód pokarmowy w chorobach reumatycznych. w podręczniku Reumatologia pod red I. Zimmermann–Górska zatwierdzone do druku
 45. A. J. Kivitz MD, S. R. Gutierrez-Ureña MD, J. Poiley MD, M. C. Genovese MD, R. Kristy MS, K. Shay BA, X. Wang MD, J. P. Garg MD, A. Zubrzycka-Sienkiewicz MD. Peficitinib, a JAK inhibitor, in the treatment of moderate-to-severe rheumatoid arthritis in methotrexate-inadequate responders.Arthritis & Rheumatology, DOI: 10.1002/art.39955, 2016

 46. Genovese MC, Greenwald MW, Gutierrez-Ureña SR, Cardiel MH, Poiley JE, Zubrzycka-Sienkiewicz A, Codding CE, Wang A, He W, Amos R, Vinueza R, Wang X, Garg JP, Kivitz AJ. Two-Year Safety and Effectiveness of Peficitinib in Moderate-To-Severe Rheumatoid Arthritis: A Phase IIb, Open-Label Extension Study. Rheumatol Ther. 2019 Dec 6, epub 2019 Aug 13.