dr n. med. Krzysztof Chojnowski

 1. M. Pęczkowska, I. Michałowska, J. Ćwikła, H. Janaszek-Sitkowska, A. Kubaszek-Kornatowska, Z. Szutkowski, J. Antoniewicz, M. Furmanek, A. Prejbisz, M. Otto, A. Kawecki, K. Chojnowski. Pheochromocytoma/Paraganglioma Syndromes in Polish Pheochromocytoma Registry – Clinical Characteristics. J. Hypertens. 2010:28
 2. M.Pęczkowska, Z.Erlic, M.M.Hoffmann, M.Furmanek, J.Ćwikła, A.Kubaszek, A.Prejbisz, Z.Szutkowski, A.Kawecki, K.Chojnowski, A.Lewczuk, M.Litwin, W.Szyfter, M.A.Walter, M.Sullivan, Ch.Eng, A.Januszewicz, H.P.H.Neumann. Impact of Screening Kindreds for SDHD p.Cys11X as a common mutation associated with paraganglioma syndrome type 1. J.C.E.M. 2008;93(12):4818
 3. K.Chojnowski, A.Bielec, M.Czarkowski, Joanna Dmowska-Chalaba, J.Kochanowski, A.Wąsowska. Repeated ventricular.Cardiology Journal. 2007:14(2):198
 4. Niemczyk S, Matuszkiewicz-Rowińska J, Stopiński M, Grochowski J, Sitkowska-Kurzec Z, Przedlacki J, Chojnowski K, Królicki L. Management of hyperthyroidism with radioactive iodine in end-stage renal disease patients undergoing dialysis. Pol.Arch.Med.Wewn. 2004;112(2):931-936.
 5. Chojnowski K, Bartnik K, Bartoszewicz Z, Gawrońska A, Kondracka A, Sierdziński J, Bar-Andziak E. Thyroid function and low T3-syndrome in elderly patients hospitalized in the internal medicine department. In: Medimond, 12th International Congress of Endocrinology. 2004:977-981.
 6. Ganowicz E, Grzegorczyk-Jaźwińska A, Zakrzewska A, Chojnowski K, Lanczewska-Kulikowska H.Zapalenie przyzębia o skrajnie agresywnym przebiegu i niewyjaśnionym podłożu ogólnoustrojowym – opis przypadku. Nowa Stomat.2004;9(4):190-192.
 7. Bednarczuk T, Hiromatsu Y, Seki N, Ploski R, Fukutani T, Kuryłowicz A, Jażdżewski K, Chojnowski K, Itoch K, Nauman J. Association of tumor necrosis factor and human leukocyte antigen DRB1 alleles with Graves’ ophtalmopathy. Hum.Immunol. 2004;65(6):632-639.
 8. Kondracka A, Chojnowski K, Bartoszewicz Z. Autoprzeciwciała przeciwko receptorowi TSH w etiologii i diagnozowaniu chorób tarczycy. Twój Magazyn Medyczny-Laboratorium. 2004;7:28-36.
 9. Ambroziak M, Pachucki J, Chojnowski K, Wiechno W, Nauman J, Nauman A. Pax-8 expression correlates with type II 5’deiodinase expression in thyroids from patients with Graves’ disease. Thyroid. 2003;13(2):141-148.
 10. Chojnowski K. Wpływ amiodaronu na funkcję tarczycy. Rozdział w książce „Amiodaron” pod red. D.A.Kosiora i G.Opolskiego, Wyd.: Remedy 2003, 55-66
 11. Kloza M, Makowska U, Płazińska M.T, Chojnowski K, Nauman J. Leczenie radiojodem nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa u dzieci i młodzieży. Endokr.Pol. 2002;53(1):51-63.
 12. Kloza M, Płazińska M.T, Jędrzejowski M, Rowiński M, Chojnowski K, Grzesiuk W, Graban W, Nauman J. Wczesne i odległe efekty leczenia 131I chorych z chorobą Gravesa-Basedowa. Endokr.Pol. 2000;51(4):539-547.
 13. Rowiński M, Płazińska M.T, Chojnowski K, Grzesiuk W, Dębski M, Jędrzejowski M, Kloza M, Madej A, Radomski D, Graban W, Nauman J. Early and late results of iodine I-131 treatment of thyrotoxic patients with multinodular goitre. Endokr.Pol. 2000;51(1):23-30.
 14. Jędrzejowski M, Płazińska M.T, Chojnowski K, Grzesiuk W, Jankowska M, Łazęcki D, Osikowska-Loksztejn M, Rowiński M, Spychała A, Graban W, Nauman J. Early and late results of radioiodine treatment of autonomous thyroid nodules. Endokr.Pol. 1999;50(4):303-310.
 15. Osikowska-Loksztejn M, Chojnowski K, Grzesiuk W, nauman J. Diagnosis and treatment of differentiated thyroid carcinomas; how far we are from OWN and international standards. Endokr.Pol. 1998;49(4):323-331
 16. Chojnowski K, Płazińska M.T, Łazęcki D, Nauman J. Percutaneous aspiration and doxiciline sclerotherapy for single thyroid cysts. Endokr.Pol. 1997;48(3):249-255.
 17. Chojnowski K, Skórka B. Niedobór jodu a ciąża. Sł.Zdr. 1996;29-33:8-9.
 18. Skórka B, Chojnowski K, Szymański R. Rola gonadotropiny kosmówkowej i jej podjednostek w stymulacji gruczołu tarczowego ciężarnej w przebiegu prawidłowej ciąży. Nowa Med. 1996;3(18):51-52.
 19. Osikowska-Loksztejn M, Chojnowski K, Słoń M, Nauman J. Diagnostyka i leczenie wysokozróżnicowanych raków tarczycy: założenia i realia. Endokr.Pol. 1996;47(4):447-452.
 20. Czarkowski M, Chojnowski K, Osikowska-Loksztejn M, Chodakowska J. Ciśnienie tętnicze u młodych mężczyzn obarczonych rodzinnym występowaniem pierwotnego nadciśnienia tętniczego – pomiary tradycyjne i automatyczne pomiary całodobowe. Pol.Tyg.Lek. 1994;49(10-11):221-224.
 21. Czarkowski M, Chojnowski K, Osikowska-Loksztejn M, Chodakowska J. Zwiększona aktywność rdzenia nadnerczy u młodych mężczyzn z rodzinnym ryzykiem pierwotnego nadcisnienia tętniczego. Kard.Pol. 1993;38(6):412-416.
 22. Czarkowski M, Chojnowski K, Osikowska-Loksztejn M, Chodakowska J. Młodzi mężczyźni z wywiadem rodzinnego nadciśnienia tętniczego mają wyższe wartości dobowego profilu ciśnienia. Kard.Pol. 1993;39(9):183-187.
 23. Chojnowski K, Czarkowski M, Osikowska-Loksztejn M, Chodakowska J. Plasma glucose, insulin and triglycerides in young hypertension-prone non-obese males. J.Hypertens.Suppl. 1991;9(6):S282-S283.
 24. Wocial B, Chojnowski K, Chodakowska J, Feltynowski T, Łazęcki D, Januszewicz W. Test with clonidine for diagnosing pheochromocytoma. Pol.Tyg.Lek. 1991;46(35-36):641-645.
 25. Chojnowski K, Feltynowski T, Łazęcki D, Bar-Andziak E, IgnatowskaŚwitalska H. Wocial . Correlations between catecholamines and prostaglandins in patients with primary arterial hypertension and pheochromocytoma in basic conditions and after administration of clonidine. Kardiol.Pol. 1990;33(6):396-400.
 26. Chojnowski K, feltynowski T, Wocial B, Chodakowska J, Filipecki S, Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989;44(12-13):280-284
 27. Chojnowski K, Wocial B, Ignatowska-Świtalska H, Feltynowski T. Effect of erect posture on prostacyclin and catecholamines in patients with arterial hypertension. Kard.Pol. 1987;30(9):562-569.
 28. Wocial B, Jabłońska-Skwiecińska E, Chodakowska j, Feltynowski T, gnatowska-Świtalska H, awłowski W, Chojnowski K, Januszewicz W. Catecholamines, prostaglandins and intracellular electrolyte levels in patients with hypertension and low plasma renin activity. Kardiol.Pol. 1987;30(9):545-554.
 29. Chodakowska J, Wocial B, Januszewicz W, Chojnowski K, Feltynowski T, Łazęcki D. Plasma beta-endorphins and catecholamines before and after clonidine in essential hypertension and pheochromocytoma. J.Cardiovasc.Pharmacol. 1987;10(suppl 12):S116-S121.
 30. Berent H, Cierniewski C, Ignatowska-Świtalska H, Feltynowski T, Chojnowski K. Beta-tromboglobulin in primary arterial hypertension. Pol.Tyg.Lek. 1986;41(29-30):931-932.
 31. Czarkowski M, Chojnowski K, Chojnowska A, Raczyński J, Chlewicka I. Effect of increased arterial blood pressure on the course of myocardial infarction. Kardiol.Pol.1984;27(2):117-123.
 32. Raczyński J, Chlewicka I, Popławska W, Skórka B, Chojnowski K. Acebutolol in the treatment of arrhythmia in patients with circulatory failure or bronchial spasm. Pol.Arch.Med.Wewn. 1983;70(5-6):271-279.
 33. Ignatowska-Świtalska H, Dębiński W, Chojnowski K. The role of certain hormonal factors in arterial hypertension. Mater.Med.Pol. 1983;15(3-4):74-86.
 34. Chojnowski K, Ignatowska-Świtalska H. Role of prostaglandins in hypertension. Pol.Tyg.Lek. 1982;37(44):1335-1338.