dr n. med. Ewa Matyska - Piekarska

 1. DaeHyun Yoo, Janusz Jaworski, Ewa Matyska-Piekarska, Svitlana Smiyan, Delina Ivanova, Agnieszka Zielinska, Eve-Kai Raussi, Anastas Batalov, Sangjoon Lee, Jeehye Suh, Noori Han, Rene Westhovens
  A Novel Formulation Of Ct-P13 (INFLIXIMAB Biosimilar) For Subcutaneous Administration: 1-Year Results From A Part 1 Of Phase I/Iii Randomized Controlled Trial In Patients With Active Rheumatoid Arthritis
  Poster na konferencji Eular, Madryt, 2019

 2. R. Westhovens, D.H. Yoo, J. Jaworski, E. Matyska-Piekarska, S. Smiyan, D. Ivanova, A. Zielinska, E.-K. Raussi, A. Batalov, S.J. Lee, S.Y. Lee, J.H. Suh "Novel Formulation of CT-P13 for Subcutaneous Administration in Patients with Rheumatoid Arthritis: Initial Results from a Phase I/III Randomised Controlled Trial"
  poster na konferencji Eular, Amsterdam, 2018

 3. Zawada K. Celińska, E. Matyska-Piekarska, E. Wawer, I. Łacki, K. J: “Antioxidant capacity of serum measured using tempo scavenging assay in patients with rheumatoid arthritis”. Current Topics in Biophysics 2010, 33 (suppl A), 267-269
 4. Ewa Matyska-Piekarska "Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów” współautor poradnika, RZS Poradnik. 2009
 5. Trefler J. Paradowska–Gorycka, E. Matyska-Piekarska E, Rell- Bakalarska M. Wojciechowska, B. Łącki, JK " Influence of genetic factors on development and severity of rheumatoid arthritis”- Part I. Pol Merkuriusz Lekarski 2009 Aug;27; 158
 6. Ewa Matyska-Piekarska, Jakub Trefler, Jan K. Łącki, Jacek Pazdur “Co-existing features of rheumatoid and psoriatic arthritis – diagnostic difficulties” Reumatologia 2008; 46;2:104-107
 7. Ewa Matyska-Piekarska, Jan Łącki, Jakub Trefler "Przewlekły ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u młodego mężczyzny” opis przypadku. Essentia Medica NR 6(5)/2008 63-67
 8. Jakub Trefler, Ewa Matyska-Piekiarska, Teresa Wagner, Jan K. Łącki. "Skrobiawica-zagrażające życiu powikłanie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” Wiadomości Lekarskie TOM LX,2007,NR9-10: 457-461
 9. Jakub Trefler, Ewa Matyska-Piekarska, Jan K. Łącki ”Rola cyklofosfamidu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i jego powikłań” Pol.Merk.Lek., 2007,XXII, 565-570
 10. Adam Łuszczewski, Ewa Matyska-Piekarska, Jakub Trefler, Iwona Wawer, Jan K. Łącki, Paula Śliwińska–Stańczyk "Reaktywne formy tlenu – znaczenie w fizjologii i stanach patologii organizmu”. Reumatologia 2007;45,5:284-289
 11. Ewa Matyska-Piekarska, Janusz Jaworski, Jacek Pazdur, Jan K .Łącki "Przypadek chorego na reumatoidalne zapalenie stawów z pylicą płuc, mnogimi guzkami w płucach i amyloidozą. Kiedy można rozpoznać zespół Caplana? Reumatologia 2006;44, 5:285-290
 12. Ewa Matyska-Piekarska, Adam Łuszczewski, Jan Łącki, Iwona Wawer "Rola stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów” Postępy Hig Med. Dośw. 2006;60:617-623
 13. Iwona Wawer, Ewa Matyska-Piekarska "Uwolnij się od toksyn” Poradnik, 2006
 14. "Następstwa zdrowotne narażenia na dym tytoniowy” - Medycyna pracy dla lekarzy rodzinnych Skrypt – tom I. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 1998 r, str 207-221.
 15. "Chitozan a zaburzenia lipidowe” Żywienie Człowieka i Metabolizm 1998 r. Rok XXV, Nr 1, Str 41-53
 16. "Wybrane aspekty udziału czynnika tytoniowego w etiopatogenezie chorób na tle wadliwego żywienia" Współczesne Poglądy w Nauce Żywność Żywienie a Zdrowie 1996 Nr 4 35-43
 17. "Antyoksydacyjne właściwości zielonej i czarnej herbaty” Żywność Żywienie a Zdrowie 1997 r, rok VI, Nr 1 , str 46-47
 18. Wpływ chitosanu na zawartość cholesterolu w organizmie. Żywność Żywienie a Zdrowie 1997 Rok VI, Nr –1, str 45-46
 19. "Fat Magnets i UVA a wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego”
 20. "Lek w Polsce” Vol 9 Nr 11 (107) 1999 r str 46-47
 21. "Wpływ stresu oksydacyjnego na rozwój wybranych chorób na tle wadliwego żywienia” streszczenie referatu II Ogólnokrajowe Forum Żywieniowe Młodych Pracowników Nauki 1998
 22. Ekspertyza na temat Toksykologii dymu tytoniowego do Narodowego Programu Zdrowia 1998 r
 23. "Żywienie kobiet w okresie ciąży” – część książki 1998 r