Leczenie osteoporozy

W Centrum Reumatologii Reumatika prowadzone jest leczenie osteoporozy. Stosowane leki to:

Prolia (Denosumab) 1250 zł
kwas ibandronowy dożylnie 300 zł
Konsultacje lekarskie 160 zł

 

Leki podawane są po konsultacji z lekarzem.