Leczenie osteoporozy

Pacjentów podejrzewających u siebie osteoporozę, jak również osoby z postawioną już diagnozą zapraszamy na konsultacje do dr Krzysztofa Bielskiego. Lekarz posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu schorzeń osłabienia i zmniejszenia  mineralnej gęstości kości. Lekarz posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych pacjentów cierpiących na osteoporozę.

 

Stosowane leki w leczeniu osteoporozy w Centrum Reumatologii Reumatika to:

Prolia (Denosumab) 950 zł
kwas ibandronowy dożylnie 340 zł
Konsultacje lekarskie 200 zł

 

Leki podawane są po konsultacji z lekarzem.