madryt-2019
2019-07-11

Kongres EULAR 2019 w Madrycie

W czerwcu 2019 r. w Madrycie odbyło się największe w Europie sympozjum poświęcone chorobom reumatologicznym. Aktywny udział w spotkaniach wzięli lekarze z Centrum Reumatologii Reumatika.

European League Against Rheumatism (w skrócie EULAR) jest europejską organizacją pozarządową, której celem jest rozwój metod leczenia, zapobiegania i rehabilitacji chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Stowarzyszenie jest jednym z wydawców czasopisma medycznego "Annals of the Rheumatic Diseases" i każdego roku organizuje europejski kongres reumatologiczny.

Podczas kongresu ośrodki medyczne z całej Europy prezentują swój wkład w leczenie chorób reumatycznych.