eular-2018
2018-06-18

Kongres EULAR w Amsterdamie

W Amsterdamie odbyło się największe w Europie sympozjum poświęcone chorobom reumatologicznym. Aktywny udział w spotkaniach wzięli lekarze z Centrum Reumatologii Reumatika.

European League Against Rheumatism (w skrócie EULAR) jest europejską organizacją pozarządową, której celem jest rozwój metod leczenia, zapobiegania i rehabilitacji chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Stowarzyszenie jest jednym z wydawców czasopisma medycznego "Annals of the Rheumatic Diseases" i każdego roku organizuje europejski kongres reumatologiczny.

Podczas kongresu ośrodki medyczne z całej Europy prezentują swój wkład w leczenie chorób reumatycznych. Swoje wnioski z prowadzonych badań w formie tzw. "posteru" przedstawili także lekarze z Reumatiki - Centrum Reumatologii. Pełna treść posteru na stronie BMJ Journals