2020-03-17

Nie działa punktu pobrań

Z dniem 17.03.2020r.  w NZOZ Reumatika zostają wstrzymane pobrania krwi do laboratorium medycznego.